Vivalto, en nyhetsbyrå med fullständig myndighetsbevakning

Vivalto breddar Er nyhetsbevakning och gör att får koll på nyheter som ni själva har svårt att hitta. Vivalto bevakar nyheter från samtliga myndigheter och utgör ett bra komplement vid alla typer av utredande nyhetsarbete. Vivaltos bevakningstjänster riktar sig till medieföretag inom radio, tv, press och internet. Vi levererar nyhetsunderlag i form av domar, beslut, skrivelser från samtliga svenska domstolar vilket gör Er research mera precis utifrån Ert rapporteringsområde. Vill du veta mer om våra nyhetstjänster kontakta oss!


KONTAKTA OSS